FUE

Projekt FUE – Flowers Unit Europe "Kwiaty jednoczą Europę"

"Kwiaty jednoczą Europę" jest to projekt partnerski Polski, Portugalii, Estonii, Francji, Włoch i Hiszpanii w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", komponent GRUNDTVIG, sponsorowanego przez UE. Kreatorem i koordynatorem międzynarodowego projektu jest polskie STOWARZYSZENIE "VESUVIO" z Rzeszowa. Realizacja projektu trwa od 1 sierpnia 2009 do 31 lipca 2011.

Ideą projektu jest zorganizowanie "studiowania" na temat kwiatów w naturze/ lasy, pola, ogrody, parki/ oraz w sztuce i rękodziele na poziomie lokalnym i europejskim. Dorośli słuchacze wspólnie z młodymi uczestnikami i kadrą uczą się historii i kultury związanej z kwiatami we własnym i w innych europejskich krajach, aby wykreować artystyczne prace oraz jedną wspólną kompozycję kwiatową. Planowane są wycieczki tematyczne i wyjazdy na szlaki przyrodnicze i do ogrodów botanicznych. Wszyscy partnerzy wykonają fotografie na temat studiowania, powstanie film video, będą organizowane prezentacje i konkursy we własnych i partnerskich organizacjach, aby podzielić się wiedzą i doświadczeniami.
Głównymi celami projektu jest kreowanie partnerstwa pomiędzy europejskimi organizacjami, oraz zaangażowanie dorosłych słuchaczy w międzynarodowy projekt, aby doskonalić wiedzę i umiejętności, aby uczyć się o zrównoważonym rozwoju, a szczególnie o wpływie zanieczyszczenia na środowisko naturalne i o zmianach klimatycznych, aby pokazać możliwości uczenia się przez całe życie, aby zapoznać przyjaciół i partnerów do przyszłej współpracy.
W projekcie zaangażowanych jest około 120 dorosłych słuchaczy z partnerskich krajów, w większości seniorów.

Realizacja projektu zawiera wiele lokalnych i międzynarodowych działań, takich jak: seminaria, warsztaty, kursy, wycieczki tematyczne, udział w imprezach kulturowych np. w Dniach Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w naszym regionie, wizyty robocze, spotkania ewaluacyjne.

Opisy realizacji działań wraz ze zdjęciami będą sukcesywnie zamieszane na stronie internetowej VESUVIA.

Jednym z aspektów międzynarodowej współpracy jest Europejska Wartość Dodana :

 1. Projekt podniesie wiedzę na temat europejskiej kultury i tradycji wśród dorosłych słuchaczy i kadry.
 2. Poprawi szacunek do różnic kulturowych i poglądów bez uprzedzeń.
 3. Poprawi świadomość i zrozumienie innych kultur i religii / szczególnie uczestniczących krajów w zwalczaniu dyskryminacji, marginalizacji, rasizmu, homofonii i ksenofobii
 4. Wzmocni pozytywne zmiany kierunku myślenia w stronę akceptacji odmiennego stylu życia i wierzeń.
 5. Udoskonali wiedzę na temat uniwersalnych wartości przyswojonych poprzez sztukę i rękodzieło.
 6. Wzmocni świadomość dorosłych słuchaczy i kadry na temat własnego dziedzictwa kulturowego i możliwości przekazywania tej wiedzy współpracującym partnerom.
 7. Podniesie prestiż organizacji w lokalnej społeczności oraz na arenie międzynarodowej poprzez wprowadzenie europejskiego wymiaru do programu instytucji.
 8. Udoskonali ofertę dydaktyczną instytucji.
 9. Wzmocni motywację do uczenia się języków obcych i technologii TIK wśród dorosłych członków zaangażowanych instytucji i kadry.
 10. Polepszy komunikację poprzez użycie TIK.

Rola koordynatora i partnerów w projekcie FUE.

1. Stowarzyszenie “ Vesuvio” (Poland) - the creator and coordinator of the international FUE project

2. Logosvita (Estonia) - partner in the project

3. Centro Cultural e Desportivo de Sao José (Portugal) - partner in the project

4. Fondation Krüger (France) - partner in the project

5. Acli Campi Flegrei (Italy) – partner in the project

6. CEA Camp Rodo (Spain) – partner in the project

Partnerzy projektu

 • PROJEKT BAŁTYCKI

  PROJEKT BAŁTYCKI Nordic Council of Ministers wspiera program dla organizacji

  Read More
 • Warsztaty Grundtviga 2011

  Warsztaty Grundtviga 2011 Stowarzyszenie” VESUVIO” zaprasza na międzynarodowe warsztaty ręcznie

  Read More
 • CTH – Cultural Treasure Hunt

  CTH – Cultural Treasure Hunt Cele projektu: Kształcenie i doskonalenie umiejętności

  Read More
 • HAIFES

  HAIFES Stowarzyszenie VESUVIO” realizuje edukacyjny projekt pt. "Hobby jako integrujący

  Read More
 • FUE

  FUE Projekt FUE – Flowers Unit Europe "Kwiaty jednoczą Europę" "Kwiaty

  Read More
 • 1