HAIFES

Stowarzyszenie VESUVIO” realizuje edukacyjny projekt pt. "Hobby jako integrujący fakt europejskie społeczeństwo".

Celem projektu jest poznanie różnego rodzaju hobby, które integrują europejskie społeczeństwo.Cele:

 • poznanie nowego rodzaju hobby i zainteresowań europejskich obywateli
 • zidentyfikowanie i pozyskanie nowych metod w nieformalnym kształceniu dorosłych
 • rozwijanie i kształcenie kompetencji społecznych, edukacyjnych, interpersonalnych
 • motywowanie dorosłych słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez warsztaty artystyczne, prezentacje hobby, spotkania edukacyjne, imprezy kulturowe

Działania:

 • uczestnictwo w warsztatach rękodzieła artystycznego
 • prezentacje różnego rodzaju hobby przez dorosłych słuchaczy
 • udział w pokazach, festynach, wystawach, imprezach kulturowych prezentujących hobby
 • organizacja edukacyjnych wyjazdów do pracowni artystycznych w celu poznania hobby
 • spotkania z twórcami ludowymi prezentującymi swoje artystyczne dzieła
 • organizacja edukacyjnych wizyt do muzeów, zamków, pałaców aby poznać hobby i zainteresowania z poprzednich stuleci

Rezultaty :

 • wyroby rękodzieła artystycznego
 • wystawy
 • spotkania z artystami
 • prezentacje Power Point nt. hobby
 • blog projektu, E –portfolio, raporty, film, fotografie

Partnerzy projektu

"Projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji."

 • PROJEKT BAŁTYCKI

  PROJEKT BAŁTYCKI Nordic Council of Ministers wspiera program dla organizacji

  Read More
 • Warsztaty Grundtviga 2011

  Warsztaty Grundtviga 2011 Stowarzyszenie” VESUVIO” zaprasza na międzynarodowe warsztaty ręcznie

  Read More
 • CTH – Cultural Treasure Hunt

  CTH – Cultural Treasure Hunt Cele projektu: Kształcenie i doskonalenie umiejętności

  Read More
 • HAIFES

  HAIFES Stowarzyszenie VESUVIO” realizuje edukacyjny projekt pt. "Hobby jako integrujący

  Read More
 • FUE

  FUE Projekt FUE – Flowers Unit Europe "Kwiaty jednoczą Europę" "Kwiaty

  Read More
 • 1