CTH – Cultural Treasure Hunt
Cele projektu:

 1. Kształcenie i doskonalenie umiejętności przewodnika turystycznego oraz poprawa jakości usług turystycznych
 2. Wymiana doświadczeń i wiedzy na temat lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego z pozostałymi partnerami w kontekście obsługi ruchu turystycznego,
 3. Utworzenie sieci współpracujących przewodników/ słuchaczy w partnerskiej grupie
 4. Kształcenie umiejętności badawczych, poznawczych interkulturowych, interpersonalnych wśród słuchaczy i kadry

Działania:

 1. Analiza potrzeb dorosłych słuchaczy
 2. Kształcenie dorosłych słuchaczy w temacie dziedzictwa kulturowego, geografii, historii regionów/ prelekcje, wykłady, prezentacje, dyskusje, filmy/
 3. Praca nad elektroniczną broszurą / książką zawierającą opisy zabytków kultury i informacje turystyczne
 4. Organizacja międzynarodowych wizyt roboczych we wszystkich partnerskich krajach
 5. Nawiązanie współpracy z biurami podroży, tour operatorami, PPTK
 6. Organizacja lokalnych wyjazdów turystycznych, gdzie słuchacze będą pełnić rolę przewodników
 7. Opracowanie strategii rozpowszechniania rezultatów projektu i jego promocji

Rezultaty:

 1. Elektroniczny przewodnik turystyczny z przykładami dobrej praktyki
 2. Elektroniczna gra na temat kultury, zabytków i turystyki partnerskich krajów
 3. Wywiady i opracowania słuchaczy na temat turystyki w formie elektronicznej
 4. Przeszkolona kadra i słuchacze w dziedzinie obsługi ruchu turystycznego

"Projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji."

 


Partnerzy projektu

 • PROJEKT BAŁTYCKI

  PROJEKT BAŁTYCKI Nordic Council of Ministers wspiera program dla organizacji

  Read More
 • Warsztaty Grundtviga 2011

  Warsztaty Grundtviga 2011 Stowarzyszenie” VESUVIO” zaprasza na międzynarodowe warsztaty ręcznie

  Read More
 • CTH – Cultural Treasure Hunt

  CTH – Cultural Treasure Hunt Cele projektu: Kształcenie i doskonalenie umiejętności

  Read More
 • HAIFES

  HAIFES Stowarzyszenie VESUVIO” realizuje edukacyjny projekt pt. "Hobby jako integrujący

  Read More
 • FUE

  FUE Projekt FUE – Flowers Unit Europe "Kwiaty jednoczą Europę" "Kwiaty

  Read More
 • 1