ERASMUS + KA 1 MOBILITY

Projekt „Wzmocnienie kompetencji miękkich w celu poprawy jakości edukacji osób dorosłych” realizowany był w ramach programu ERASMUS + KA 1 MOBILITY dla sektora edukacji dorosłych.

 

W ramach projektu kadra i pracownicy Stowarzyszenia VESUVIO, oraz wolontariusze współpracujący z NGO w ramach edukacji dorosłych uczestniczyli  w kursach psychologicznych w instytucji szkoleniowej na Cyprze- Inspired Learning Centre. Odbyły  się 2 kursy: „ Intelligent Leadership” oraz „ Clarity of Mind”.

 

Celem projektu  było wzmocnienie kompetencji liderskich u kadry zarządzającej i edukatorów, oraz podniesienie gotowości do innowacyjnych praktyk, zwiększenie potencjału do motywowania i inspirowania dorosłych słuchaczy, wyposażenie kadry w nową wiedzę i narzędzia do efektywniejszego stymulowania pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów i stymulowania kreatywności własnej oraz słuchaczy, podniesienie poziomu dobrostanu psychofizycznego u kadry w celu lepszego wykorzystania własnego potencjału w odniesieniu do edukacji dorosłych, zwiększenie satysfakcji z pracy i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

 

10 uczestników : kadra zarządzająca NGO VESUVIO, edukatorzy, instruktorzy, koordynatorzy projektów, trenerzy pozaszkolnych form kształcenia, nauczyciele,  wolontariusze wzieli udział w projekcie.

Realizacja działań: przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie, rozpowszechnianie i ewaluacja rozpoczeła się od 1 czerwca 2016 i trwała   do 30 czerwca 2017 r.

Odbyły się działania przygotowawcze w Polsce dla uczestników  : szkolenie z j. angielskiego z podziałem na 2 grupy - 30 h, przygotowanie kulturowe 16 h, przygotowanie logistyczne i merytoryczne 6 h.

Formy pracy na Cyprze : warsztaty, prezentacje, wykłady i ćwiczenia praktyczne w j. angielskim w środowisku wielonarodowościowym z udziałem osób z Grecji, Cypru, Włoch.

 

Uczestnicy otrzymali:

1.Materiały szkoleniowe w języku angielskim, pakiet kulturowy o Cyprze.

2.Certyfikaty ukończenia kursów wystawione przez ILC.

3.Akredytowany Certyfikat Europass Mobility.

4.Certyfikat Europass-Paszport Językowy.

5.Zaświadczenia o szkoleniu z j. angielskiego i kulturowego.

 

REKRUTACJA do projektu:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oraz formularz rekrutacyjny dostępny  w siedzibie Stowarzyszenia VESUVIO, oraz drogą e-mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po złożeniu dokumentów Komisja Rekrutacyjna wyłoniła 10 uczestników projektu.

FORMULARZ REKRUTACYJNY ERASMUS KA 1 Mobility

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ERASMUS + KA 1 MOBILITY

 

 

"Projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "ERASMUS +" . Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji."

 

HISTORIA REALIZACJI PROJEKTU

 

17.08.2017

Wszyscy uczestnicy otrzymali od Polskiej Agencji Narodowej programu ERASMUS + potwierdzenie nabytych kompetencji w postaci certyfikowanego dokumentu EUROPASS. Uczestnicy projektu spotkali się, aby wymienić opinie i doświadczenia z odbytych kursów, podzielić się spostrzeżeniami na temat nowych kompetencji. Europass jest pierwszym tego rodzaju dokumentem dla wszystkich pracowników.

 

 

16.08.2017

Odbyło się kilka spotkań ewaluacyjnych w lipcu i sierpniu 2017, na których uczestnicy analizowali swoje indywidualne raporty, dzielili się uwagami, wymieniali doświadczeniami, prezentowali kwestie merytoryczne, uczyli się wzajemnie. Takie spotkania pozwalają na podniesienie własnej wartości, pewności nabytej wiedzy, odwagi prezentacji swoich spostrzeżeń. Wzmacnia to potencjał kadry i zachęca do dalszych działań i spożytkowania swojej wiedzy ze słuchaczami stowarzyszenia, oraz współpracującymi organizacjami.

 

 

 

14.08.2017

Rozpowszechnianie :

Artykuł w EPALE Polska

 

Informacje o odbytym kursie na Cyprze na Facebooku Inspired Learning Center

https://www.facebook.com/ilccyprus/

do pobrania Article EPALE

https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/

 

16.05.2017

Rozpowszechnianie rezultatów projektu psychologicznego na Cyprze

Raport jednego z uczestników

„ Podczas kursu zapoznałem się z nowym paradygmatem w psychologii „3 Principless of Mind, Consciousness and Thought”, oraz możliwościami jego aplikacji w edukacji dorosłych. Było to dla mnie nowe wyzwanie, gdyż wcześniej nie miałem możliwości poznania tej teorii. Dzięki wykładom, warsztatom i mini sesjom cochingowym nabyłem wiedzę ułatwiającą lepsze zrozumienie mechanizmów kreatywnego myślenia i umiejętności wykorzystania tej wiedzy. Wzrosła moja świadomość, iż każdy człowiek inaczej postrzega rzeczywistość, poprzez pryzmat swoich oczekiwań i przekonań. Zwiększyłem umiejętność uważnego słuchania i zapobiegania konfliktom bądź ich rozwiązywania. Będzie to miało pozytywne przełożenie na lokalne zajęcia ze słuchaczami podczas organizacji zadań w stowarzyszeniu, podczas ewaluacji niektórych działań i zajęć, które są moim obowiązkiem, podczas spotkań kulturowych z kadrą i słuchaczami. Istotnym dla mnie jest wzrost kompetencji w łatwym i inteligentnym eliminowaniu negatywnych emocji u mnie i słuchaczy. Pozwoli mi to na bardziej elastyczne podejście do pozostałej kadry i słuchaczy, co niewątpliwie ułatwi procesy organizacyjno - szkoleniowe. W moim przekonaniu, obecnie, umiejętności miękkie stają się coraz ważniejsze, szczególnie dla kadry i pracodawców. Dlatego konieczne jest wyjście poza umiejętności techniczne i podstawowe i zgłębienie tajników ludzkiego umysłu, co w niewielkiej ( patrząc globalnie na psychologię człowieka), ale owocnej części udało mi się osiągnąć podczas kursu. Kurs przyczynił się do zwiększenia pewności siebie podczas wykonywanych czynności w Stowarzyszeniu VESUVIO. Nabyta wiedza psychologiczna ułatwi mi radzenie sobie z ewentualnymi problemami.

Dzięki przebywaniu na Cyprze i obcowaniu z kulturą grecką i cypryjską miałem możliwość poznania ciekawej historii Cypru, jego kultowych stanowisk archeologicznych, jak Kurium, oraz tradycyjnej wioski Omodos, gdzie kultywuje się piękne tradycje dawnego cypryjskiego rękodzieła artystycznego i wytwarzania produktów spożywczych na bazie tradycyjnych receptur. Ta wiedza kulturowa również zostanie przeniesiona na polski grunt podczas organizacji spotkań kulturowych. Będzie to dalsza kontynuacja poszerzania wiedzy o Cyprze, która odbyła się przed wyjazdem. W teraźniejszym przypadku wzbogacona o wiele wiadomości i zdjęć” .

 

 

 

 

12.02.2017

 

Uczestnicy kursu psychologicznego na Cyprze zorganizowali spotkanie multiplikacyjne dla innych pracowników edukacji dorosłych dzieląc się wiedzą i doświadczeniami z zakresu Enneagramu. Prezentacja Enneagramu przyczyniła się do podniesienia kompetencji miękkich u edukatorów. Znajomość różnych typów osobowości i ich cech wpływa na większy szacunek dla różnorodności postaw, na umiejętność zaangażowania całej grupy, zespołu do konstruktywnego myślenia i efektywnego procesu edukacyjnego. Poznanie ludzkiej psychiki przyczynia się do pełniejszego wykorzystywania potencjału, zarówno kadry, jak i słuchaczy.

 

17.10.2016

Raport jednej z uczestniczek kursu psychologicznego.

( …) It has been the first time I participated in structured course for the staff and I got positive great experience. The course covered my expectations. I was looking for psychological trainings that could open my horizons in this field and broaden my knowledge what improves my training skills.

I have medical education and I know that mental condition strongly correlated with the physical body. During the workshops that I run in the association with adult learners ( mostly with seniors) I always come across on different mental problems. After the Cypriot course I learnt that we have 9 types of human personalities. Now, I can recognize my type and defined the mechanism of my behavior in different situations. It helps me in advanced to avoid conflicts and stressful situation, what improves my teaching skills. I can recognize my needs, learners’ needs and expectations, values. I respect other people’ views and suggestions. I can be more creative, more self-aware of my soft skills, I can be more flexible for my learners, be more inspiring and have much better interpersonal contacts . This is the great added value for me.

I also learnt how different personality styles tend to behave in social context to get their needs met. I understood that there are 3 main tendencies - assertiveness, dutifulness and reflectivness. Once understood and wisely utilized they have the potential to enrich teamwork and boost interpersonal and personal development. On the other hand they can be the cause of conflict and lack of team cohesion. I believe that I developed the skill of being more mindful of group dynamics and of leading teams more successfully. I hope it will result in my learners feeling better understood and appreciated and that I will model mutual respect and appreciation of the different qualities learners bring to the group.

The knowledge from the course strongly correlated with my professional job in a hospital. I can use my psychological knowledge not only in the workshops in VESUVIO, but also towards the hospital patients.

I am more confident about using English language. Before the mobility I participated in 31 hours of language preparation in Poland what repeated and revised me some grammar structures and vocabulary. It helped me during the course in Cyprus to speak to partners from Latvia, Spain, Cyprus and Romania in English. This natural situation eliminated the barrier for me to speak English. I felt quite comfortable in this environment. Now, I am aware of my level of English and grammar faults, but being in international group my self-confidence and self-esteem were better. It was very positive experience for me. I will continue myself study English.

I plan to disseminate and share my knowledge and experience in my colleagues from VESUVIO and from other organizations thorough the materials, photos and practical exercises. I will encourage them to participate in similar structured courses abroad in Erasmus + KA 1. Many people don’t know about this possibility, so it will be my task to spread the info. I am sure , that my presentation, photos and information from the first hand will be useful for other educators.

Other aspect of the course was getting know the Cypriot culture. Before the mobility, in Poland we have had broaden cultural preparation, so, during the mobility in Cyprus I could compare the reality with former videos, historical knowledge and presentations about Cyprus. That is why, it had excellent impact for better recognition ancient traditions, archeological sites in Paphos, Kurion and Limassol.

I participated in study visit to other Cypriot organization in Limassol : Dorea Educational Institute and have met with their employees. I got know, what is their profile, what kind of projects they do, what are their problems and achievements. It was nice good experience for me and I got new contacts that my association will use in future.

In Vesuvio I am the member of Revision Committee and work as a trainer. Gained knowledge and skills will be used for both my duties in the organization.

 

 

10.10.2016

Raport jednej z uczestniczek kursu psychologicznego w ramach programu Erasmus+ KA1.

W trakcie kursu organizator Inspired Learning Centre Ltd. zaprosił międzynarodową grupę do poznania zabytków Cypru. Wizyta w Kurion- w kompleksie archeologicznym w południowej części Cypru, w pobliżu Limassol dała możliwość poznania historii Cypru. Na dwóch wielohektarowych stanowiskach archeologicznych znajdują się pozostałości starożytnego miasta Kurion, wraz z amfiteatrem, grobowcami.

Poniżej przedstawiamy krótki raport jednej z uczestniczek kursu.

„…New experiences gained during the course will enrich my training skills. I work with adult learners of different backgrounds and education. During the seminar I studied 9 styles of human personality and their features. It was very clearly defined and introduced by the Cypriot trainers with the help of diagrams, photos and interactive conversation. New knowledge will help me to define and recognize people expectation and modify my style of teaching/ training. It will eliminate misunderstanding and some problems with the future. Enneagram is very useful tool for me, it will increase my ability to solve problems, not only with difficult emotions of learners, but also with myself.

During the future workshops with learners I will be able to stimulate in more effective way their creativity, enhance own and learners’ self-confidence and self-esteem. It helps me to build stronger relations based on mutual confidence. I am now much aware of my weak and strong points as a trainer. I better know my personality, I can adjust my style of teaching to different personalities.

During the course I could also exchanged the experiences with other trainers from Latvia, Cyprus, Romania and Spain. Different countries- different style of teaching, but similar common problems. We together work how to react on stress, frustration, bad emotions.

I would like to continue my study about human personalities using the materials from Cypriot trainers, searching in the internet, do the self-study, exchange opinions via e-mails with course partners , giving and receiving advice from Cypriot trainer to be more helpful for learners, particularly for those who come from disadvantage group to maximize my ability, my skills as a trainer. For sure, I will use all my knowledge from the course in future work.

Cypriot organization created for me the opportunity to know Cypriot ancient culture and organized short cultural excursion to the archeological site- Kurion from Neolithic period where I could see Ancient Theatre and Mosaics. I visited also medieval village Omodos with 17th Century stone built monastery and admired traditional Cypriot handicraft.

 

 

04.10.2016

Kurs Psychologiczny dla kadry VESUVIO

 

6 członków kadry Stowarzyszenia VESUVIO uczestniczyło w międzynarodowym kursie na Cyprze " Intelligent leadership-use Enneagram to bring out the Best in yourself and others". Organizatorem kursu psychologicznego była instytucja edukacyjna ILC Inspired Learning Centre Ltd. z Limassol specjalizująca się w szkoleniach miękkich.

Kurs pomógł zespołowi zarządzającemu zrozumieć różne style osobowości z ich mocnymi stronami, jak i obszarami sprawiającymi trudności. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym podczas szkolenia zespół NGO VESUVIO ( kadra, trenerzy, wolontariusze, instruktorzy) rozwinął zdolność rozumienia zachowań, postaw, wartości i potrzeb i w bardziej efektywny sposób będzie mógł spożytkować zasoby ludzkie i zintegrować rożne sposoby rozwiązywania
problemów.
Enneagram - model na którym oparte było szkolenie ma szerokie zastosowanie w edukacji, aczkolwiek w Polsce nie jest jeszcze dobrze znany. Mamy więc nadzieję przyczynić się do upowszechnienia tego modelu w naszym kraju.
Poznanie Enneagramu podniosło naszą zdolność dostosowywania stylu komunikacji do różnych osób i zapobieganiu powstawaniu konfliktów, jak i pomogło nam efektywnie i kreatywnie rozwiązywać różnice w poglądach. Poprzez nabytą wiedzę i umiejętności podnieśliśmy poziom naszej współpracy zespołowej, a także lepiej rozpoznajemy i wykorzystujemy potencjał edukatorów pracujących w stowarzyszeniu.
Znajomość Enneagramu przyczyniła się również do lepszego zrozumienia naszych słuchaczy i do budowania silniejszej relacji opartej na zaufaniu. W programie kursu duży nacisk położono na rozumienie w jaki sposób różne osoby reagują na frustracje i stres, oraz w jaki sposób efektywnie je wspierać, motywować i zachęcać do rozwoju swojego potencjału.
Edukatorzy, którzy wzięli udział w szkoleniu stali się bardziej świadomi swoich mocnych stron i zdobyli nowe narzędzia pozwalające im na lepsze wykorzystanie własnych zasobów, oraz są w stanie skuteczniej dostrzegać zasoby słuchaczy, z którymi pracują i motywować ich do dalszego rozwoju.

 

 

19.09.2016

Przygotowanie merytoryczne i logistyczne do kursu psychologicznego w ramach programu Erasmus+ KA1.

W dniach od 14-18.09.2016 odbyło się przygotowanie merytoryczne na kurs psychologiczny- 6 godzin. Uczestnicy analizowali nadesłane materiały z Cypru dotyczące szkolenia : „ Intelligent Leadership- Use Enneagram to bring out the Best in Yourself and others”. Zapoznali się też z elektroniczną platformą na rzecz uczenia się dorosłych EPALE, na której zostanie umieszczona informacja o kursie.

Przed wyjazdem lider grupy przekazał wszelkie informacje na temat zasad uczestnictwa, podróży i ubezpieczenia, hotelu, warunkach pobytu, spotkania informacyjnego w ILC i wiele innych informacji.

 

 

 

 

14.09.2016

Przygotowanie kulturowe
W dniach 24.07.2016-30.08.2016 odbyło się przygotowanie kulturowe na temat Cypru- 16 godzin. Prezentacje, wykłady, film, zdjęcia, Power Point, foldery, książki dotyczyły historii, kultury, geografii, tradycji Cypru, oraz wielu innych aspektów.

 

 

02.09.2016

W dniach od 24.07 do 1.09.2016 odbyło się 31 godzin szkolenia językowego przygotowującego do kursów psychologicznych. Zajęcia prowadzili nauczyciel języka angielskiego oraz native speaker z Kanady. Tematyka : prezentacja o sobie, podróż, moja rodzina, moje życie, moja osobowość, kultura, mój czas wolny, życie społeczne, tradycje cypryjskie + 16 godzin ćwiczeń z gramatyki - głównie czasy gramatyczne.

Więcej informacji w Aktualnościach

 

Platforma EPALE

  

HANDOUT – materiał szkoleniowy : Clarity of mind for extraordinary results

HANDOUT – materiał szkoleniowy Intelligent Leadership - Use Enneagram to Bring out the Best in Yourself and Others

 

 

"Projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "ERASMUS +" . Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji."

 • ERASMUS+ KA 2 Jewellery

  Strategic Partnership KA 2 in Vocational Education Project : “ Handmade jewellery

  Read More
 • ERASMUS + KA 1 MOBILITY

  ERASMUS + KA 1 MOBILITY Projekt „Wzmocnienie kompetencji miękkich w celu

  Read More
 • ERASMUS + KA 2 VET

  ERASMUS + KA 2 VET Strategic Partnership KA 2 in Vocational

  Read More
 • Grundtvig Workshop 2011

  Grundtvig Workshop 2011 Handmade Jewellery Workshop 14 July-21 July 2011

  Read More
 • Grundtvig Workshop 2012

  Grundtvig Workshop 2012 Handmade Jewellery Workshop 14 July-21 July 2012

  Read More
 • Grundtvig Workshop 2013

  Grundtvig Workshop 2013 Handmade Jewellery Workshop for 50+ 1-8 August

  Read More
 • CTH – Cultural Treasure Hunt

  CTH – Cultural Treasure Hunt Aims of the Project: Education and

  Read More
 • HAIFES

  HAIFES "Hobby as an integrating factor for European Society" HAIFES

  Read More
 • FUE

  FUE Projekt FUE – Flowers Unit Europe "Kwiaty jednoczą Europę" "Flowers

  Read More
 • HENCE

  HENCE "Handicraft elements in national costumes in Europe" 26.09.2011 Aims:

  Read More
 • LDV MJE

  LDV MJE Making Jewellery-small enterprises for a big European crises

  Read More
 • BALTIC PROJECT

  BALTIC PROJECT Nordic Council of Ministers´ Support Program for Non-Governmental

  Read More
 • 1