Strona główna

Projekt ERASMUS + KA 1 Mobility : „ Wzmocnienie kompetencji miękkich w celu poprawy jakości edukacji dorosłych

16.08.2017

Odbyło się kilka spotkań ewaluacyjnych w lipcu i sierpniu 2017, na których uczestnicy analizowali swoje indywidualne raporty, dzielili się uwagami, wymieniali doświadczeniami, prezentowali kwestie merytoryczne, uczyli się wzajemnie. Takie spotkania pozwalają na podniesienie własnej wartości, pewności nabytej wiedzy, odwagi prezentacji swoich spostrzeżeń. Wzmacnia to potencjał kadry i zachęca do dalszych działań i spożytkowania swojej wiedzy ze słuchaczami stowarzyszenia, oraz współpracującymi organizacjami.

"Projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "ERASMUS +" . Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji."

« inne aktualności