Strona główna

Projekt ERASMUS + KA 1 Mobility : „ Wzmocnienie kompetencji miękkich w celu poprawy jakości edukacji dorosłych”

12.02.2017

Uczestnicy kursu psychologicznego na Cyprze zorganizowali spotkanie multiplikacyjne dla innych pracowników edukacji dorosłych dzieląc się wiedzą i doświadczeniami z zakresu Enneagramu. Prezentacja Enneagramu przyczyniła się do podniesienia kompetencji miękkich u edukatorów. Znajomość różnych typów osobowości i ich cech wpływa na większy szacunek dla różnorodności postaw, na umiejętność zaangażowania całej grupy, zespołu do konstruktywnego myślenia i efektywnego procesu edukacyjnego. Poznanie ludzkiej psychiki przyczynia się do pełniejszego wykorzystywania potencjału, zarówno kadry, jak i słuchaczy.

"Projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "ERASMUS +" . Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji."

« inne aktualności