Strona główna

Projekt ERASMUS + KA 1 Mobility : „ Wzmocnienie kompetencji miękkich w celu poprawy jakości edukacji dorosłych”

16.05.2017

Raport jednego z uczestników

„ Podczas kursu zapoznałem się z nowym paradygmatem w psychologii „3 Principless of Mind, Consciousness and Thought”, oraz możliwościami jego aplikacji w edukacji dorosłych. Było to dla mnie nowe wyzwanie, gdyż wcześniej nie miałem możliwości poznania tej teorii. Dzięki wykładom, warsztatom i mini sesjom cochingowym nabyłem wiedzę ułatwiającą lepsze zrozumienie mechanizmów kreatywnego myślenia i umiejętności wykorzystania tej wiedzy. Wzrosła moja świadomość, iż każdy człowiek inaczej postrzega rzeczywistość, poprzez pryzmat swoich oczekiwań i przekonań. Zwiększyłem umiejętność uważnego słuchania i zapobiegania konfliktom bądź ich rozwiązywania. Będzie to miało pozytywne przełożenie na lokalne zajęcia ze słuchaczami podczas organizacji zadań w stowarzyszeniu, podczas ewaluacji niektórych działań i zajęć, które są moim obowiązkiem, podczas spotkań kulturowych z kadrą i słuchaczami. Istotnym dla mnie jest wzrost kompetencji w łatwym i inteligentnym eliminowaniu negatywnych emocji u mnie i słuchaczy. Pozwoli mi to na bardziej elastyczne podejście do pozostałej kadry i słuchaczy, co niewątpliwie ułatwi procesy organizacyjno - szkoleniowe. W moim przekonaniu, obecnie, umiejętności miękkie stają się coraz ważniejsze, szczególnie dla kadry i pracodawców. Dlatego konieczne jest wyjście poza umiejętności techniczne i podstawowe i zgłębienie tajników ludzkiego umysłu, co w niewielkiej ( patrząc globalnie na psychologię człowieka), ale owocnej części udało mi się osiągnąć podczas kursu. Kurs przyczynił się do zwiększenia pewności siebie podczas wykonywanych czynności w Stowarzyszeniu VESUVIO. Nabyta wiedza psychologiczna ułatwi mi radzenie sobie z ewentualnymi problemami.

Dzięki przebywaniu na Cyprze i obcowaniu z kulturą grecką i cypryjską miałem możliwość poznania ciekawej historii Cypru, jego kultowych stanowisk archeologicznych, jak Kurium, oraz tradycyjnej wioski Omodos, gdzie kultywuje się piękne tradycje dawnego cypryjskiego rękodzieła artystycznego i wytwarzania produktów spożywczych na bazie tradycyjnych receptur. Ta wiedza kulturowa również zostanie przeniesiona na polski grunt podczas organizacji spotkań kulturowych. Będzie to dalsza kontynuacja poszerzania wiedzy o Cyprze, która odbyła się przed wyjazdem. W teraźniejszym przypadku wzbogacona o wiele wiadomości i zdjęć” . ( Augustyn Rak)

"Projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "ERASMUS +" . Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji."

« inne aktualności