Strona główna

Witamy na stronie Stowarzyszenia VESUVIO

Aktualności

Projekt ERASMUS + KA 1 Mobility : „ Wzmocnienie kompetencji miękkich w celu poprawy jakości edukacji dorosłych”

14.09.2016

Przygotowanie kulturowe
W dniach 24.07.2016-30.08.2016 odbyło się przygotowanie kulturowe na temat Cypru- 16 godzin. Prezentacje, wykłady, film, zdjęcia, Power Point, foldery, książki dotyczyły historii, kultury, geografii, tradycji Cypru, oraz wielu innych aspektów.

Partnerski projekt ERASMUS KA 2 VET „ Step by step for entrepreneurs - Entrepreneurship for rural areas and social integration”

13.09.2016

Praca nad rezultatami projektu, omawianie przykładów dobrej praktyki biznesowej z Rumunii, Turcji, Estonii.
Analiza spółdzielni socjalnych z UK i Bułgarii. Porównania z polskimi realiami.

Przygotowanie językowe. Projekt ERASMUS + KA 1 „ Wzmocnienie kompetencji miękkich w celu poprawy jakości edukacji dorosłych”

02.09.2016

W dniach od 24.07 do 1.09.2016 odbyło się 30 godzin szkolenia językowego przygotowującego do kursu psychologicznego. Zajęcia prowadzili nauczyciel języka angielskiego oraz native speaker z Kanady.

Międzynarodowe warsztaty młodych ludzi

27.07.2016

W dniu 10.08.2016 odbyły się warsztaty w języku angielskim z młodzieżą na temat ochrony środowiska naturalnego i zaprzestania wyrzucania żywności. Młodzi ludzie z kilku krajów ( USA, Wielka Brytania, Belgia, Francja, Honduras oraz Polacy dyskutowali i podawali swoje propozycje, aby poprawić sytuację w tych dziedzinach. Spotkanie było ożywione, dało możliwość poznania się nawzajem, poznania tych samych problemów w innych krajach i sposobów zapobiegania. Poprzez konwersacje wyłącznie w języku angielskim uczestnicy doskonalili swoje kompetencje językowe.